Tento e-shop je certifikovaný.

NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

 


Úvod » Solárne kolektory » Všeobecné informácie

Solárne kolektory / Všeobecné informácie

Tokyo Solar IP 01 je tlakový systém, tlak vody na vstupe do nádrže je rovnaký ako na výstupe. Ohrievač je tak možné pripojiť priamo a jednoducho na vodovodný obeh objektu. Vďaka technológii  je výkonný aj pri nižších teplotách. Zostava je dodávaná v demonte. Montáž je pomerne jednoduchá, ohrievač vyniká potrebou minimálnej údržby, vysokou účinnosťou a dlhou životnosťou.

 

Hlavné výhody solárnych vákuových trubicových kolektorov:

 

 obnoviteľný zdroj energie bez akýchkoľvek negatívnych vplyvov na životné prostredie

 vysoký energetický zisk hlavne v prechodovom období
 vyrovnaná účinnosť a výkonosť kolektorov počas celého roka
 vysoká účinnosť kolektora predovšetkým v zimnom období pri kolmejšom režime natočenia kolektorov
 uzavretá dvojitá vákuová trubica (termoska) - nie je potrebné dodatočné vákuovanie alebo kontrola
 absorbčná plocha po celom obvode vnútornej trubice pracuje pri plnom výkone počas celého dňa
 vysoká mechanická odolnosť trubíc voči nepriaznivým poveternostným podmienkam (krupy, ľadovec)
 minimálna údržba počas celého roka (sneh, lístie a pod.)

Vákuové trubicové kolektory podľa typu teplonosnej kvapaliny v rúretrubica

Vákuový trubicový kolektor s priamym prúdením HeatPipe

princip

 

-Kolektory pracujúce podľa princípu tepelnej trubice (heat pipe) - v rúre sa nachádza kvapalina, väčšinou alkohol, ktorá sa odparuje pri nízkej teplote. Táto para stúpa v rúre až na horný koniec, na ktorom je umiestnený malý výmenník tepla. Tu para kondenzuje a odovzdáva svoje teplo nepriamo teplonosnému médiu. Odtekajúca kvapalina sa opäť zohrieva, vyparuje a kolobeh začína od začiatku. Aby tento kolobeh fungoval, kolektor musí mať sklon minimálne 30°.

 

Tokyo Solar využíva v súčasnej dobe najúčinnejšiu technológiu. Trubica je vytvorená dvomi súvislými valcami z borokremičitanového skla. V priestore medzi obidvoma valcami je vákuum. Vlastnosti skla umožnia vstúpiť slnečným lúčom do vnútra trubice a súčasne zabránia jeho odrazeniu sa späť . Žiarenie sa vo vnútri premení na tepelnú energiu. Vákuový priestor medzi valcami potom pôsobí ako izolant a zabraňuje tepelným stratám.Solárne vákuové trubicové kolektory majú až 100-násobne vyžší podtlak ako najznámejší podtlakový plochý kolektor. Hodnota podtlaku solárnych vákuových trubicových kolektorov sa pohybuje na hranici 10-3Pa čo predstavuje takmer dokonalé vákuum.